Ostrovné systémy

Ostrovné systémy sú vhodné na odľahlé miesta bez elektrickej energie, alebo sú využívané ľuďmi, ktorí síce bývajú v blízkosti elektrických sietí, ale chcú získať nezávislosť od poskytovateľa elektrickej energie.

Samostatné solárne systémy sú úplne nezávislé na elektrickej rozvodnej sieti a používajú sa na zber a ukladanie slnečnej energie, ktorá bude použitá pre domácnosť. Tieto systémy zvyčajne sú výkonovo od 100 wattov (veľmi malé systémy napr. pre chaty) až po 5 kilowattov (väčšie systémy pre rodinné domy). Ostrovné systémy pozostávajú okrem fotovoltických panelov, prípadne veterných turbín, alebo malých vodných turbín, aj z ďalších zariadení na úpravu a skladovanie elektrickej energie, ako

  • Batérie
  • Regulátory nabíjania
  • Striedače
  • Istiace prvky
  • Merače

Počas slnečných dní sa elektrina využíva na napájanie domov a nabíjanie batérií. V noci a počas daždivých dní sú všetky potrebné napájania zaistené batériami.