Sieťové systémy

Zatiaľ, čo fotovoltické zariadenia pri ostrovnej prevádzke sú schopné napájať domy a malé podniky bez pripojenia k elektrickej sieti, mnoho ľudí preferuje výhody kombinovaného pripojenia na verejnú sieť. Sieťové systémy sú pripojené na distribučnú sieť dvomi spôsobmi:

  • priamy predaj vyrobenej elektrickej energie
  • prednostne vlastná spotreba a až prebytok vyrobenej elektrickej energie je na predaj

Sieťové systémy umožňujú napájať váš domov, alebo malé firmy denne, ako aj sezónne, keď svieti slnko. Prípadný prebytok vyrobenej elektrickej energie sa vracia späť do distribučnej siete, čo eliminuje náklady na skladovanie elektriny do batérií. Jednotlivé spotrebiče tak môžu využívať elektrickú energiu vyrobenú vo fotovoltickom zariadení a šetriť tak náklady na nákup elektriny z distribučnej siete.  Prípadné prebytky sú cez 4Q elektromer dodané do siete za cenu elektriny na straty.